Rehtorin katsaus

Tulosten ja muutosten vuosi

Vuosi 2012 oli todellista muutosten aikaa ammattikorkeakoulukentässä.

Keväällä opetus- ja kulttuuriministeriö päätti vähentää ammattikorkeakouluista yli 2000 aloituspaikkaa, näistä noin sadan aloituspaikan vähennys kohdistui TAMKiin. Merkittävintä meille oli kuitenkin OKM:n päätös lopettaa nuorisoasteen sisäänotto vuodesta 2013 alkaen Mänttä-Vilppulassa, Virroilla ja Ikaalisissa. Jatkossa näiden toimipaikkojen kehitystä jatketaan alueen elinkeinoelämää palvelevan aikuiskoulutuksen ja TKI-toiminnan puitteissa.

Valtioneuvosto puolestaan päätti, että edellisenä vuonna päätettyjen rahoitusleikkausten lisäksi myös vuoden 2013 indeksi jäädytetään. Näiden päätösten yhteisvaikutuksena suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän rahoitus pienenee noin 15 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Leikkausten arvioidaan vaikuttavan TAMKissa siten, että vuoden 2012 tasoon verrattuna TAMKiin kohdistuu euromääräisesti noin 10 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä.

Ammattikorkeakoululainsäädännön muutosesitys sisältää rahoituslain muutoksen 1.1.2014 alkaen. Uuden rahanjakomallin perustana tulee olemaan suoritettujen tutkintojen määrä ja opintojen edistyminen sekä TKI-toiminnan laajuus. TAMK on varautunut tähän muutokseen pitkäjänteisesti jo usean vuoden ajan ja tehostanut opiskeluprosesseja siten, että vuonna 2012 suoritettiin 163 tutkintoa enemmän kuin vuonna 2011. Kesällä 2012 julkaistun OKM:n tilaston mukaan TAMKin opintojen läpäisy oli aivan huippuluokkaa, paras monialaisista ammattikorkeakouluista.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä edettiin suunnitelmien mukaisesti. Kuntokadulle valmistui uudisrakennus lokakuussa 2012, peruskorjaushanke jatkuu vielä vuoden 2013 ajan. Tämän jälkeen TAMKin toiminnot Tampereella keskitetään kulttuurialan koulutusta lukuun ottamatta Kuntokadun kampukselle. Erittäin merkittävänä opiskeluympäristön kehittämishankkeena käynnistyi Mediapolis-hanke, jonka myötä TAMKin media-alan toiminnot siirtyvät Finlaysonilta Tohloppiin vuoden 2014 aikana.

Tehtyjen kehittämistoimien ja saavutettujen hyvien tulosten pohjalta voimme katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja valmistautua syksyn 2013 toimilupahakuun.

Markku Lahtinen