Rehtorin katsaus

Uusi toimilupa ja kauaskantoisia ratkaisuja

Vuosi 2013 toi uuden ammattikorkeakoululain ja sen myötä uudet toimiluvat. Toimilupa määrittelee ammattikorkeakoulun tehtävät koulutusvastuukäsitteen avulla. Tampereen ammattikorkeakoulun toimilupa antaa hyvän pohjan jatkaa profiilimme mukaisilla painotuksilla: hyvinvointi ja terveys, oppiminen ja luovuus, talous ja tuotanto.

Toimilupahakua valmisteltaessa teimme TAMKissa erittäin merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Entisestä toimiluvasta jäi pois kaksi aiempaa tutkintoa, kuvataiteilija (AMK) ja laboratorioanalyytikko (AMK), ja uutena tutkintona alkaa rakennusarkkitehti (AMK). Kulttuurin kouluttajana TAMK panostaa musiikin ja media-alan koulutukseen. Musiikin koulutus toteutetaan yhdessä Tampereen konservatorion kanssa ja media-alan toiminta siirtyy Tohloppiin muodostuvalle Mediapolis-kampukselle. Mediapoliksesta on tarkoitus kasvattaa yksi Suomen merkittävimmistä media-alan toimintaympäristöistä, missä koulutus, tutkimus ja käytännön työelämä kohtaavat ja toimivat päivittäin yhdessä.

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleessa AMK-lainsäädännössä vahvistettiin täysin tuloksiin perustuva rahanjakomalli, jossa korostuvat ennen kaikkea opintojen eteneminen, valmistuminen ja TKI-toiminta. Samanaikaisesti vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriössä päätetyt rahoituksen ja koulutusvolyymin supistukset ovat alkaneet vaikuttaa toimintoihin.

TAMKissa olemme varautuneet muutoksiin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Vaikka rahoitus vuonna 2013 väheni noin 5 miljoonalla eurolla, jäi taloudellinen tulos noin 2 miljoonaa euroa positiiviseksi. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta, kun nyt jo tiedetään, että rahoitus tulee vähenemään edelleen ainakin vuoteen 2015 saakka.

Toiminnallisesti saavutimme hyviä tuloksia. Tutkintomäärä kokonaisuutena kasvoi noin kaksi prosenttia ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ansiosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa EU:n rakennerahastokauden päättyminen on aiheuttanut merkittävän notkahduksen TAMKin rahoitussalkkuun. TKI-toiminnan aktivointi onkin nyt erityisen tärkeää, koska uusi rahoitusmalli kasvattaa entisestään TKI-toiminnan merkitystä ammattikorkeakoulun rahoituksessa. Lisäksi ympäristö odottaa ammattikorkeakoululta entistä aktiivisempaa roolia TKI-toiminnassa.

Täydennyskoulutustoiminta ja maksullinen koulutus kasvoivat hieman. Erityisesti kansainvälisesti myytävissä koulutustuotteissa on selvästi nähtävissä potentiaalia kasvattaa toimintaa.

Katse tulevaisuuteen

Vuosi 2013 oli suurten muutosten ja niiden valmistelun aikaa. Muutokset eivät tähän pääty, sillä nyt odotetaan hallituksen esitystä uudesta AMK-laista. Siinä muuttuu ammattikorkeakoulun oikeushenkilöasema, ja samalla toiminnan rahoitus siirtyy kokonaan valtion vastuulle.

TAMKissa olemme valmiita kohtamaan tulevaisuuden haasteet tekemällä entistä voimakkaammin yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Toivottavasti jatkossa löydämme uusia yhteisiä koulutus- ja TKI-hankkeita, joissa TAMKin opiskelijat ja henkilöstö pääsevät näyttämään parastaan.

Kiitos opiskelijoille, kun olette luottaneet TAMKiin ja valinneet opiskelupaikan meiltä. Samoin lämmin kiitos henkilöstöllemme hyvästä työstä muutosten keskellä sekä yhteistyökumppaneille, jotka olette mahdollistaneet meille työelämälähtöisen koulutuksen ja hanketoiminnan.

 

Markku Lahtinen
rehtori